Autosklo Servis

Bezhotovostná výmena autoskla

Výmena čelného skla z poistenia

 

Pri havarijnom poistení ,PZP alebo pripoistení čelného skla  hradí celú výmenu autoskla Vaša poisťovňa.

Ak máte havarijne poistený automobil v niektorej z našich partnerských poisťovni nemusíte mať obavy z výdavkov spojených s výmenou autoskla. Pomôcť vieme aj v prípade, že škodu spôsobil iný účastník cestnej premávky teda z PZP. Nezabudnite si však priniesť potrebné doklady.

 

 1. Bezhotovostná oprava alebo výmena - havarijné poistenie - Kasko, samostatné pripoistenie  čelného skla
 • Zmluvu o havarijnom poistení, príp. samostatnom pripoistení čelného skla
 • Veľký technický preukaz -fotokópia
 • Vodičský preukaz vodiča, ktorý viedol vozidlo v čase PU
 • Prípadne správu o nehode - fotokópia
 • Firemnú pečiatku, ak je vozidlo registrované na firmu
 • V prípade leasingovaného vozidla urýchli likvidáciu devinkulačné potvrdenie z vašej leasingovej spoločnosti

 

2. Povinné zmluvné poistenie PZP - výmena alebo oprava 

Ak k poškodeniu vášho autoskla došlo z dôvodu cudzieho zavinenia iným dopravným prostriedkom , máte možnosť riešiť túto škodu z povinného zmluvného poistenia vinníka (takzvaného škodcu) PU.

 

Doklady, ktoré sú požadované pri uplatnení škody cez PZP:

 • Hlásenie o nehode, vypísané spolu s vinníkom 
 • Prípadné policajné hlásenie
 • Biela kartička poistenia PZP
 • Veľký technický preukaz - fotokópia
 • Vodičský preukaz vodiča, ktorý viedol vozidlo v čase PU - fotokópia
 • Firemnú pečiatku, ak je vozidlo registrované na firmu

Dôležité údaje, ktoré potrebujete od vinníka:

 • Číslo poistenia PZP vinníka
 • Typ vozidla, EČ, farba a VIN vozidla
 • telefonický kontakt na vodiča príp. majiteľa vozidla vinníka
 • Údaje o vodičovi, adresa, telefonický kontakt
 • spisanú správu o nehode
 • doklad preukazujúci nahlásenie PU vinnikom

 

Rada: Nezabúdajte na skutočnosť, že pokiaľ vinník poistnej udalosti (vodič alebo majiteľ vozidla, ktoré škodu spôsobil) neoznámi nehodu na svojej poisťovni, poisťovňa nezačne s likvidáciou PU. Je preto veľmi dôležité spísať s vinníkom Správu o Nehode, ktorú obidve strany podpíšu, aby ste mali v rukách dôkaz, že sa nehoda naozaj stala, pre prípad, ak by sa vinník nenahlásil PU, prípadne by odmietal zavinenie nehody. Ak je to možné, doporučujeme pomocou mobilného telefónu zdokumentovať miesto nehody, obe zúčastnené vozidlá ako aj vodiča resp. vinníka. 

 

Poskytneme vám náhradné vozidlo

Vieme, aké je nepríjemné hľadať náhradné riešenia presunu počas opravy Vášho vozidla a preto Vám firma Autosklo-Servis s.r.o ponúka možnosť náhradného vozidla. Vozidlo vieme poskytnúť každému zákazníkovi bez ohľadu na dĺžku trvania servisu.

 

 Službu bezhotovostná výmena autoskla ponúkame v lokalite:
+421 950 76 76 76

servis@autoskloservis.net
Záskalie 1324/2
02001 Púchov